Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2017


"Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców"
2 czerwca 2017 r. AWF Warszawa

ORGANIZATORZY:

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2

WAŻNE DATY:

do 03.05.2017 - zgłoszenia udziału w Konferencji (formularz zgłoszeniowy) oraz streszczeń doniesień

02.06.2017 - dzień Konferencji

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW:

Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna objętość – 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz rozdziały: Wprowadzenie i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (ew. informacja o źródłach finansowania).

Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogrubiony. Autor/autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa. Instytucja i opiekun naukowy - czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny.

Tekst treści streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów.

KONTAKT:

e-mail: konferencjaskn2017@gmail.com