Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

S. Piekarski

dr hab. Prof. AWF Stanisław Piekarski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek:          13.00 – 15.00

Czwartek:       10.00 – 12.00


Sekretariat Dziekana:

Obsługa interesantów 10.00- 14.00

e-mail: sekretariat.tir@awf.edu.pl

tel. bezp. 22 834 40 01

pok. nr 27 (pozycja na planie nr 2)

mgr Ilona Zgorzelska tel. 22/ 834 04 31 wew. 361

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk

dr Anetta Majchrzak – Jaszczyk

tel. 22 834 04 31 wew. 653

Przyjęcia interesantów:

Sekretariat Dziekana  pok. 24 (pozycja na planie nr 2)

Poniedziałek: godz. 09:45-11:15;

Czwartek:      godz. 11:30-13:00

Prodziekan ds. nauki

dr Jacek Oleksiejuk

dr Jacek Oleksiejuk

tel. 22 834 04 31 wew. 593

Przyjęcia interesantów:

WTiR Ip. pok. 19 (pozycja na planie nr 2)

Wtorek: godz. 11:00-12:30

Środa:  godz. 16.30-17.30

Prodziekan ds. studenckich

dr Jacek Klawender

J. Klawender

Sekretariat Dziekana  pok. 24 (pozycja na planie nr 2)

Przyjęcia interesantów:

Wtorek:               11.00 – 12.30

Czwartek:           10.00 – 11.30