Kalendarz Rady Wydziału

PLAN POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI
w roku akademickim 2018/2019
Data posiedzeniaGodzina
02.10.201812.00
06.11.201812.00
04.12.201812.00
08.01.201912.00
    02.201912.00
05.03.201912.00
02.04.201912.00
07.05.201912.00
04.06.201912.00
02.07.2019

10.09.2019
12.00

12.00