O nas

Kierunek „Turystyka i Rekreacja” w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego istnieje od 1994 roku. Twórcami Kierunku „Turystyka i Rekreacja” byli prof. dr hab. Teresa Wolańska i prof. dr hab. Tadeusz Łobożewicz.

Wydział Turystyki i Rekreacji powstał w 2011 na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. roku po likwidacji Instytutu Turystyki i Rekreacji funkcjonującego w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.

Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego kształci wysoko kwalifikowanych specjalistów w branży turystyki i rekreacji, którzy zajmą się programowaniem wypoczynku turystyczno – rekreacyjnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych czy niepełnosprawnych. Absolwenci kierunku „Turystyka i Rekreacja” naszej Uczelni słyną na rynku pracy z bardzo dobrego przygotowania warsztatowego.

W trakcie trwania studiów studenci zdobywają także dodatkowe umiejętności podczas niezapominanych obozów. Po pierwszym roku uczestniczą w obozie turystyki przygodowej w ośrodku dydaktycznym AWF w Pięknej Górze na Mazurach. Podczas obozu uczestnicy mają zajęcia z pływania, nurkowania, ratownictwa, kajakarstwa, windsurfingu, żeglarstwa a także survivalu, animacji czy objazdu turystycznego. W przerwie semestralnej na drugim roku studenci wyjeżdżają na obóz zimowy, a tam szlifują umiejętności z zakresu: narciarstwa zjazdowego oraz snowboardu a także zapoznają się  z elementami narciarstwa biegowego oraz biorą czynny udział w objeździe turystycznym. W wakacje po drugim roku studenci uczestniczą w obozie wędrownym, który sami wybierają z pośród obozu pieszego, rowerowego, żeglarskiego, spływu kajakowego czy obozu mieszanego np. rowerowo – windsurfingowego). Często obozy wędrowne są współorganizowane przez studentów w ramach pracy dyplomowej.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wcześniejszego obozu - obóz letni 2016

Integracja studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji w ramach Rekreolimpiady - cyklicznej imprezy sportowej organizowanej przez Wydział. Poszczególne edycje tej imprezy inicjującej aktywne spędzanie wolnego czasu na uczelni cieszą się wśród studentów wielką popularnością między innymi jako doskonała forma urozmaicenia zajęć dydaktycznych.

Studenci mają możliwości rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez:  praktyki zawodowe organizowane przez uczelnie we współpracy z pracodawcami oraz uczestniczą w programie Erasmus+ wspierającym międzynarodową współpracę szkół wyższych, a umożliwiającym wyjazdy studentów za granicę na część studiów oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.