Kontakt

Dane teleadresowe:

Sekretariat Dziekana

Wydziału Turystyki i Rekreacji

ul. Marymoncka 34

00-968 Warszawa

tel. 22 834 40 01 lub 22 834 04 31 wew. 361

e-mail: sekretariat.tir@awf.edu.pl