Praktyki zawodowe

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów w sposób praktyczny ze strukturą, działalnością i ofertą rynkową przedsiębiorstw turystycznych/rekreacyjnych, a także działalnością podmiotów, organizacji pozarządowych i struktur samorządowych działających w zakresie turystyki i rekreacji.