Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla wydziału:

TURYSTYKI I REKREACJI

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym25.09.2018 - 21.01.2019
Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym22.01.2019 - 29.01.2019
Sesja poprawkowa w semestrze zimowym30.01.2019 - 05.02.2019
Dni wolne w semestrze zimowym*24.09.2018  Dzień Inauguracji
02.11.2018- dzień wolny od zajęć
22.12.2018 – 02.01.2019 przerwa świąteczna
Dni uzupełniające w semestrze zimowym 
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim27.02.2019 - 19.06.2019
Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim24.06.2019 - 01.07.2019
Sesja poprawkowa w semestrze letnim02.07.2019 - 08.07.2019
Dni wolne w semestrze letnim*20.04.2019 – 23.04.2019 przerwa świąteczna
30.04.2018 - dzień wolny od zajęć
02.05.2019- dzień wolny od zajęć
09.05.2019 - Juwenalia
Dni uzupełniające w semestrze letnim
16.06.2019 - zajęcia wg planu jak w czwartek

*Rektor może ustanowić również inne dni wolne od zajęć dydaktycznych w drodze odrębnego zarządzenia lub pisma okólnego.

Plan zajęć dostępny jest na stronie Wirtualnej Uczelni