Podania

(podania należy składać w formie drukowanej do Kancelarii Głównej AWF (pok. 68)

SPRAWY STUDENCKIE KIEROWANE DO DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI – dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski


Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 12.00-14.00

środa: 11.00-12.00

czwartek: 13.30-14.30

tel. wew. 654

1. Podania o wznowienie studiów po skreśleniu  
2. Podania o wyrażenie zgody na przygotowanie pracy dyplomowej 
i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym
3. Podania o wyrażenie zgody na drugą płatną specjalizację  
4. Podania o przyjęcia na studia do AWF Warszawa w drodze przeniesienia
5. Podania o zmianę kierunku/formy studiów
6. Podania o rozłożenie roku studiów na dwa lata  
7. Podanie o przeprowadzenia egzaminu komisyjnego  
8. Podanie o wyrażenie zgody na promotora pracy dyplomowej spoza Uczelni
9. Podanie o rozłożenie opłat na raty za usługi edukacyjne  
10. Podanie o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne
11. Podanie o zwrot nadpłaty za usługi edukacyjne  
12. Podania o wydanie karty przebiegu studiów ​​​
13. Podanie o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku angielskim

(podania ww. sprawach należy składać w formie drukowanej do Kancelarii Głównej AWF (pok. 68)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPRAWY STUDENCKIE KIEROWANE do Prodziekana ds. dydaktycznych – dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Przyjęcia interesantów – pok. 26 – budynek 23- Wydział Turystyki i Rekreacji

poniedziałek 9:45 - 11:15

czwartek 11.30-13.00

tel. wew. 653

1. Podania o przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotów
2. Podania o wyrażenie zgody na zmianę grupy, przedmiotu do wyboru i specjalizacji
3. Podania o wpis warunkowy studentów studiów I stopnia i II stopnia.
4. Podania o zmianę terminu realizacji obozu (warunek)
5. Podania o przedłużenie terminu zaliczenia praktyk (warunek)
6. Podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej/zmiany terminu egzaminu dyplomowego
7. Podania o przesłanie dokumentów po egzaminie dyplomowym licencjackim

(podania w ww. sprawach należy składać w Biurze Obsługi Studenta – pok. 69 i pok. 70 – Gmach Główny AWF)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRAWY STUDENCKIE KIEROWANE do Prodziekana ds. studenckich – dr Jacek Klawender

Przyjęcia interesantów (pok. 24 (pozycja na planie nr 2)

wtorek 11.00-12.30

czwartek 10.00-11.30

1. Podania o powtarzanie niezaliczonego okresu studiów
2. Podania o przywrócenie terminu egzaminu
3. Podania o udzielenie urlopu dziekańskiego
4. Podania o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach
5. Podania o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów/Indywidualnego Planu Studiów
6. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim

(podania w ww. sprawach należy składać w Biurze Obsługi Studenta – pok. 69 i pok. 70 – Gmach Główny AWF)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRAWY STUDENCKIE KIEROWANE do Prodziekana ds. nauki – dr Jacek Oleksiejuk

Przyjęcia interesantów

wtorek 11.00 – 12.30

środa 16.30 - 17.30

tel. wew. 652

1. Podania w sprawie zmiany tytułu pracy dyplomowej – studia I i II stopnia
2. Podania w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej – na studiach I i II stopnia

(podania w ww. sprawach należy składać w Biurze Obsługi Studenta – pok. 69 i pok. 70 – Gmach Główny AWF)