Konferencje

Konferencja AWF/UKSW "Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju"

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa oraz UKSW zapraszają na Konferencję naukową pt.Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się 14 listopada 2017r. w Kampusie UKSW.7 gr ...

data publikacji: , Lokalizacja: Wydział Turystyki i Rekreacji > Nauka > Konferencje i seminaria naukowe > Konferencje > Konferencja AWF/UKSW

Konferencja AWF/SAN „Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”

17 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja nt. „Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”. Organizatorami wydarzenia była Akademia ...

data publikacji: , Lokalizacja: Wydział Turystyki i Rekreacji > Nauka > Konferencje i seminaria naukowe > Konferencje > „Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”

Konferencja Katedry Rekreacji "Współczesne oblicza rekreacji"

Konferencja Katedry Rekreacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. 19 wystąpień plus referat prof. J Soares z Uniwersytetu na Maderze wpisały się w tematykę konferecji. Wsród badaczy nie zabrakło ...

data publikacji: , Lokalizacja: Wydział Turystyki i Rekreacji > Nauka > Konferencje i seminaria naukowe > Konferencje > Konferencje Katedry Rekreacji

Międzynarodowa Konferencja - "Nowe trendy i zjawiska w turystyce"

Katedra Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie skupia przedstawicieli rozmaitych dyscyplin i specjalności naukowych. Wśród pra ...

data publikacji: , Lokalizacja: Wydział Turystyki i Rekreacji > Nauka > Konferencje i seminaria naukowe > Konferencje > Międzynarodowa Konferencja - "Nowe trendy i zjawiska w turystyce"

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców" 20 maja 2016 r. SESJA II SPORT (I)SALA WYKŁADOWA D Przewodniczący:       dr hab. ...

data publikacji: , Lokalizacja: Wydział Turystyki i Rekreacji > Nauka > Konferencje i seminaria naukowe > Konferencje > Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych