Zespół redakcyjny

Komitet Redakcyjny „Turystyka i Rekreacja"

   

Redaktor naczelny – dr Jacek Oleksiejuk

Z-ca redaktora naczelnego – dr Joanna Kalecińska

Redaktorzy naukowi – prof. Marian Kowalewski, prof.Stanisław Piekarski

Sekretarz –mgr  Karolina Gołębieska

Redaktorzy tematyczni:

Ekonomia  - Maciej Łuczak

Turystyka – Anna Pawlikowska-Piechotka

Rekreacja – Ewa Kozdroń

Rekreacja- Jolanta Mogiła-Lisowska

Rozwój regionalny  - Anna Mazurkiewicz –Pizło

Pedagogical University od Cracow, Institute of Geography, Poland -Peter Čuk

Redaktor językowy – Maria Jolanta Sidorowska

Redaktor językowy tekstów anglojęzycznych – Tobi Hunt

Redaktor statystyczny – Michał Obukowicz

Redaktor wersji internetowej -  Anna Wypych

Rada Redakcyjna

Wiesław Alejziak (Kraków)

Igor Czerkasow ( Mińsk, Białoruś)

Stanisław Faliński (Warszawa)

Patricia Geraldo de Lima (Birmingham, Wielka Brytania)

Rod Gilbert (Birmingham, Wielka Brytania)

Edmundas Janiskas (Kowno, Litwa)

Juan-Carlos Luis-Pascal (Madryt, Hiszpania)

Ludwik Mazurkiewicz (Warszawa)

Michał Lenartowicz (Warszawa)

Mariusz Lipowski (Gdańsk)

Simona Pajaujiene (Kowno, Litwa)

Olivier Saissi (Toulon, Francja)

Roberta Santoro (Bari, Włochy)

Biruta Svagzdiene (Kowno, Litwa)

Janusz Soboń (Szczecin)

Irena Valantine (Kowno, Litwa)

Editorial Board

  

Editorial Comittee for "Tourism and Recreation"

Editor-in-Chief: Jacek Oleksiejuk, PhD

Vice-Editor: Joanna Kalecinska, PhD

Editorial Researchers: Prof. Marian Kowalewski, Prof. Stanisław Piekarski

Secretary: Karolina Gołębieska, MA

Thematic Editors

Economics: Maciej Luczak

Tourism: Anna Pawlikowska-Piechotka

Recreation: Ewa Kozdroń

Recreation: Jolanta Mogiła-Lisowska

Regional development: Anna Mazurkiewicz-Pizło

Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Poland: Peter Čuk

Language Editor: Maria Jolanta Sidorowska

English versions Editor: Tobi Hunt

Statistical Editor - Michael Obukowicz

Internet versions Editor - Anna Wypych         

Editorial Council

Wiesław Alejziak (Cracow, Poland)

Peter Čuka, - Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Poland

Igor Cherkasov (Minsk, Belarus)

Stanisław Faliński (Warsaw, Poland)

Patricia Geraldo de Lima (Birmingham, UK)

Rod Gilbert (Birmingham, UK)

Edmundas Janiskas (Kaunas, Lithuania)

Prof. Ejgil Jespersen -  University College Zealand, Denmark.

Juan-Carlos Luis-Pascal (Madrid, Spain)

Ludwik Mazurkiewicz (Warsaw, Poland)

Jolanta Mogiła – Lisowska - Dr hab. Prof AWF Warszawa.

Michał Lenartowicz (Warsaw, Poland)

Mariusz Lipowski (Gdansk, Poland)

Simon Pajaujiene (Kaunas, Lithuania)

Olivier Saissi (Toulon, France)

Robert Santoro (Bari, Italy)

Biruta Svagzdiene (Kaunas, Lithuania)

Janusz Soboń (Szczecin, Poland)

Irena Valantine (Kaunas, Lithuania)