Kontakt

 

ADRES REDAKCJI

  Akademia Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

00-968 Warszawa 45, skr. 55

ul. Marymoncka 34

Tel. (22) 834 40 01 lub (22) 834 04 31 wew. 361; 663

e-mail: t.i.r@wp.pl