Nauka

Sprawozdanie z działalności naukowej Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa z dnia 8.05.2018 r.

Protokół z Rady Wydziału dosępny w pokoju Kierownik Dziekanatu p. mgr Bogumiły Szulc (pok.71)