Praktyki w Programie ERASMUS+

Przedłużona rekrutacja do Programu ERASMUS+ na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/19 i 2019/20

Przyjmowanie zgłoszeń 31.05.2019

Wypełniony „Wniosek o włączenie do Programu" oraz "Letter of Intent" (do pobrania z Wirtualnej Uczelni) należy składać w biurze Zespołu Współpracy z Zagranicą, pok. 319.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z wyjazdów uczestników Programu Erasmus +.

Zapraszamy do składania dokumentów.

data publikacji: 2019.05.16