Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr n. o zdr. Magdalena Śniegocka (CV)

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: magdalena.sniegocka@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 10.00-11.30  AWF

- czwartek  13.30-15.00 Warszawski Szpital dla Dzieci ul. Kopernika 43


SEKRETARIAT

mgr Monika Wnorowska-Lotycz

pokój 2.29 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 501 404 239

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl lub monika.lotycz@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00


PRACOWNICY

dr n. med. Ewa Kądalska (CV)

pokój 2.27 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426

e-mail: zaklad.pielegniarstwa@awf.edu.pl

konsultacje:

- wtorek 14.00-15.30 Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika Geriatrii

- czwartek  16.00-17.30 AWF


mgr Magdalena Chudowolska-Kiełkowska (CV)

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 502 999 792

e-mail: magda.chudowolska@wp.pl

konsultacje:

- wtorek 16.00-17.30 AWF,  Centrum Dydaktyki WR, s. 016

- czwartek 16.00-17.30 AWF, pokój 2.28

mgr Magdalena Gawałko (CV)

pokój 2.28 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 509 324 054

e-mail: magda.gawalko@wp.pl

konsultacje:

- czwartek  8.00-9.30 AWF

- piątek 10.15-11.45 AWF

mgr Anna Dmochowska (CV)

tel. 662 140 621

email: ania.dmochowska@op.pl

konsultacje:

- wtorek 16.00-17.30 AWF,  Centrum Dydaktyki WR, s. 022

- środa 16.00-17.30 AWF, pokój 2.28

dr n.med. Łukasz Henszel (CV)

pokój 2.27 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 426 oraz 511 016 702

e-mail: henszel.lukasz@gmail.com

konsultacje: w roku akademickim 2018/2019 urlop naukowy

mgr Anna Bednarczyk

pokój 2.28 (2. piętro)

tel. 882 076 859

e-mail: anna_bednarczyk@gazeta.pl

konsultacje:

- środa  11.00-12.30 AWF

-  czwartek 14.00-15.30 Szpital Medicover, Oddział Chorób Wewnętrznych, Al. Rzeczypospolitej 5


DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Zadaniem Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa jest przede wszystkim prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (tzw. pomostowych) na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia na Wydziale Rehabilitacji z zakresu: podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu, podstawowej opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, badań w pielęgniarstwie, zakażeń szpitalnych, promocji zdrowia, BHP oraz nauk przedklinicznych takich jak: mikrobiologii, genetyki, badań fizykalnych i  radiologii.

Student nabywa wiedzę ogólną z zakresu  nauk przedklinicznych oraz pielęgniarstwa, poznaje regulacje prawne oraz normy etyczne odnoszące sie do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa koordynuje zajęcia praktyczne z Podstaw Pielęgniarstwa, Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Promocji Zdrowia.

Zadaniem Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa jest także nadzór nad powstającymi pracami licencjackimi również o charakterze badawczym w toku kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Do stałych zadań Zakładu należy także promocja kierunku poprzez uczestnictwo w planowanych imprezach uczelnianych  np. "Dni otwarte" czy poza uczelnianych np. 'Pikniki naukowe." Studenci mają możliwość, nie tylko do zachęcania do  studiowania pielęgniarstwa w Akademii Wychowania Fizycznego, ale również promują zdrowie.

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa sprawuje opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym.

Działania Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa mają na celu nabycie przez studenta  szeregu umiejętności takich jak: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, komunikowaniu się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowanie pracy własnej, korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz wpieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Zadanie Zakładu jest także kształtowanie postaw i przekonań naukowych, rozwój specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji poprzez samokształcenie.


TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

W Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa, w ramach dotacji statutowej, od lipca 2014 r. realizowany  jest 2-letni projekt badawczy pn. "Przykład nowoczesnego rozwiązania służącego poprawie wykrywalności i zgłaszalności zakażeń szpitalnych miejsca operowanego w Szpitalu Medicover w Warszawie". Projekt ten, w którym biorą udział pracownicy Zakładu, realizowany jest także przy współpracy firmy Medicover Sp. z o.o. Celem projektu jest opracowanie narzędzia, które posłuży do bardziej efektywnego wykrywania zakażeń szpitalnych związanych z zabiegiem operacyjnym w szpitalu Medicover w Warszawie. Poprawa wykrywalności zakażeń szpitalnych miejsca operowanego przy zastosowaniu nowo opracowanego narzędzia powinna mieć również przełożenie na wdrożenie odpowiednich działań mających na celu ograniczenie częstości występowania tych zakażeń w jednostce Medicover. Kluczowa jest również możliwość zastosowania nowo opracowanego narzędzia w innych placówkach szpitalnych na podstawie przygotowanych rekomendacji. Obecnie trwają również przygotowania do wdrożenia  nowego projektu badawczego, którego tematyką będzie  otyłość. Projekt ten  realizowany będzie  przy współpracy  placówek medycznych Medicover Sp. z o.o.