Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (CV)

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych

pokój 2.23 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302 lub 584

e-mail: afiszer@awf.edu.pl

konsultacje:

- środa 11.45-13.15 AWF

- wtorek 9.00-10.30 AWF


SEKRETARIAT

mgr Katarzyna Glimos

mgr Katarzyna Glimos

pokój 2.21 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302

e-mail: katarzyna.glimos@awf.edu.pl

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30, wtorek 7.30-14.15

Koordynator Promocji Szkoleń WR

tel. (22) 834 86 11

e-mail: szkolenia.wr@awf.edu.pl


Zakład Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Witold Rekowski

dr Witold Rekowski

pokój 2.25 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 631 lub 302

e-mail: wrekowskii@gmail.com

konsultacje:

- poniedziałek 11.30-13.00 AWF

- czwartek 12.00-13.30 AWF


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska – Fiszer

prof. dr hab. Alicja Przyłuska – Fiszer (CV)

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych

pokój 2.23 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302 lub 584

e-mail: afiszer@awf.edu.pl

konsultacje:

- środa 11.45-13.15 AWF

- wtorek 9.00-10.30 AWF

dr Joanna Femiak

pok. 2.26  (piętro 2)

tel: 22 834 04 31, wew. 616 lub 302

e-mail: joannafemiak@gmail.com

konsultacje:

- poniedziałek 9.30-11.00

- środa 8.30-10.00 AWF

mgr Iwona Młoźniak

pok. 2.25

tel. 22 834 04 31 wew 631, 302

e-mail: imlozniak@gmail.com

konsultacje:

- wtorek 10.30-12.00 AWF

- czwartek 11.00-12.30 AWF

mgr Katarzyna Korbacz

pok. 2.25

tel. 22 834 04 31, 302

e-mail: korbacz.katarzyna@gmail.com

konsultacje:

- czwartek 13.30-14.30 AWF

mgr Wojciech Rożdżeński 

tel. 22 834 04 31, 302

e-mail: wojtek.rozdzenski@gmail.com

pok. 2.25

konsultacje:

- wtorek  13.15 – 14.15 AWF

Zakład Psychologii Klinicznej i Pedagogiki Specjalnej

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Monika Guszkowska

pokój 0.12 (parter)

tel: 22 834 04 31 wew. 269

e-mail: monika.guszkowska@awf.edu.pl

konsultacje:

- poniedziałek 8.30-9.30 AWF

- środa 9.00-11.00 AWF


PRACOWNICY

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

pokój 2.26 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 616

e-mail: marianna.barlak@awf.edu.pl

konsultacje:

- środa 9.30-11.30 AWF

- czwartek 14.50-15.50 AWF

doc. dr Andrzej Gryglewicz

doc. dr Andrzej Gryglewicz (CV)

pokój 2.26 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 616

e-mail: a.gryglewicz@wp.pl

konsultacje:

- poniedziałek 10.00-11.30 AWF

- czwartek 10.00-11.30 AWF

dr Anna Dąbrowska–Zimakowska

dr Anna Dąbrowska–Zimakowska (CV)

pokój 2.24 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302

e-mail: annazimakowska@gmail.com

konsultacje:

- wtorek 15.00-16.30 AWF

- środa 13.15-14.45 AWF

mgr Tomasz Pawluk

pok. 2.24

tel. 22 834 04 31, 302

e-mail: tommy_torpeda@op.pl

konsultacje:

- środa 8.45-9.45 AWF

Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej

KIEROWNIK PRACOWNI

dr hab. n med. prof. AWF Zbigniew Lew–Starowicz

prof. dr hab. n med. Zbigniew Lew–Starowicz

pokój 2.20 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302

e-mail: zbigniewlew-starowicz@wp.pl

konsultacje:

- poniedziałek 13.30-15.00 AWF

- środa 13.00-14.30 AWF


PRACOWNICY

dr Alicja Długołęcka

dr Alicja Długołęcka (CV)

pokój 2.24 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 302

e-mail: doalicji@poczta.onet.pl

konsultacje:

- wtorek 14.45-16.15 AWF

- czwartek 13.00-14.00 AWF

Pracownia Języków Obcych

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Katarzyna Laprus-Grudzień  (CV)

pokój 2.32 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 404

e-mail: kasialaprus@wp.pl

konsultacje:

- poniedziałek 9.30-10.30 AWF

- czwartek 8.00-9.30 AWF


PRACOWNICY

mgr Agnieszka Beer (CV)

pokój 2.32 (2. piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 404

e-mail: agnieszkabeer@wp.pl

konsultacje:

- środa 13.00-14.30 AWF

- czwartek 9.45-11.15 AWF

mgr Donata Wojtyńska

pokój 2.32 (2 piętro)

tel: 22 834 04 31, wew. 404

e-mail: donatawojtynska@hotmail.com

konsultacje:

- poniedziałek 11.30-13.00 AWF

- czwartek 13.15-14.45 AWF

Działalność Katedry

Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychospołecznych i humanistycznych aspektów rehabilitacji i medycyny. Analizujemy etyczne i prawne aspekty wykonywania zawodu fizjoterapeuty i innych zawodów medycznych. Badamy złożone uwarunkowania niepełnosprawności. Zajmujemy się wspieraniem procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Rozpatrujemy holistycznie pojęcie choroby w kategoriach nie tylko fizycznych, ale również społecznych. Naszą misją jest nauczanie studentów, by w procesie uzdrawiania widzieli przede wszystkim "człowieka", a nie jego niepełnosprawność.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

PROJEKTY NAUKOWE


Tematyka prac dyplomowych i magisterskich

W Katedrze Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji tematyka prac dyplomowych pokrywa się z treściami przedmiotów realizowanych w jednostce:

Dr A.Dąbrowska - Zimakowska

1. Sytuacja psychologiczna rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci chorych

2. Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością

3. Dorosłość osób z porażeniem mózgowym

4. Obraz siebie, samoocena, samoakceptacja osób, które doświadczają problemów zdrowotnych

5. Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi

6. Człowiek w obliczu starzenia się

7. Stres i radzenie sobie z nim

8. Radzenie sobie z bólem

Dr hab. prof. AWF A.Przyłuska – Fiszer, dr Joanna Różyńska

1. Etyczne problemy rehabilitacji, fizjoterapii

2. Etyka zawodowa, moralne problemy w relacji terapeutycznej

3. Wypalenie zawodowe w zawodzie fizjoterapeuty

4. Moralne aspekty niepełnosprawności, prawa osób niepełnosprawnych

5. Etyczne problemy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

6. Etyczne problemy sportu i dopingu

7. Problemy bioetyki

8. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej

9. Prawne aspekty wykonywania zawodu fizjoterapeuty

10. Bioetyka wobec rozwoju współczesnej medycyny i biotechnolgii

Dr A.Długołęcka

1. Fizjoterapeuta „idealny i „realny" w oczach dziecka z niepełnosprawnością ruchową

2. Fizjoterapeuta „idealny i „realny" w oczach kobiet z niepełnosprawnością ruchową

3. Fizjoterapeuta „idealny i „realny" w oczach mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową

4. Model rehabilitacji w opiniach nastolatków z niepełnosprawnością ruchową

5. Zwiększanie świadomości ciała u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i przepukliną oponowo-rdzeniową

6. Techniki zwiększające świadomość ciała dostosowane do wybranego schorzenia

7. Ocena postaw wychowawczych własnych rodziców, dzieci poruszających się na wózkach

8. Ocena postępów rehabilitacji młodzieży przez rodziców i samą młodzie.

9. Badania gotowe do opracowania: PEM-CY ocena funkcjonowania psychospołecznego młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich (badania wykonane do opracowania) 2 osoby

10. Świadomość ciała osób praktykujących jogę i …………….. (wybrana grupa) – badanie porównawcze

11. Zastosowanie wybranych technik pracy z ciałem w określonych grupach pacjentów

Dr W.Rekowski

1. Zastosowanie metody ilościowej i jakościowej analizy treści

2. System pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce w aspekcie medycznym i socjalnym

3. Niepełnosprawność i rehabilitacja w Internecie – analiza oferty i stron WWW

4. Inicjatywy społeczne w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych. Działalność organizacji i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i osób działających na ich rzecz

5. Społeczne korelaty niepełnosprawności

6. Kariery /sukcesy i porażki/ osób niepełnosprawnych

7. Jakość życia osób chorych i niepełnosprawnych

8. Praca i zatrudnienie studentów w trakcie studiów

9. Praca i zatrudnienie w zawodzie fizjoterapeuty

Dr hab. Marianna Barlak

1. Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego

2. Postawy wobec niepełnosprawności