Nowość w ofercie CKP AWF Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa przygotowało różnorodną ofertę warsztatów przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców: fizjoterapeutów, instruktorów sportu i rekreacji ruchowej, trenerów sportu, trenerów personalnych, nauczycieli wychowania fizycznego, studentów i absolwentów kierunków związanych z aktywnością fizyczną, sportowców różnych dyscyplin sportu, osób zainteresowanych tańcem i ćwiczeniami rytmiczno-muzycznymi, nauczycieli na każdym poziomie edukacji niezależnie od prowadzonego przedmiotu, instruktorów i trenerów różnych dyscyplin sportu pracujących z dziećmi i młodzieżą, a także rodziców zainteresowanych tematyką warsztatów.

Roller - zastosowanie w treningu. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ćwiczeniami wykonywanymi na rollerze, które można wprowadzać w ramach zajęć ruchowych grupowych i indywidualnych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami. Warsztaty w całości prowadzone są na twardych rollerach piankowych wysokiej klasy.

Bosu - kompleksowy trening. Celem warsztatów BOSU jest zapoznanie uczestników z piłką BOSU oraz ćwiczeniami z tym przyborem, które można wprowadzać w ramach zajęć ruchowych grupowych i indywidualnych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami.

Latino Fit - celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodyką nauczania tańców latynoamerykańskich: Salsa, Cha-cha-cha, Rumba, Jive i Samba, a także zapoznanie z krótkimi układami choreograficznymi, które mogą być wprowadzane w czasie zajęć ruchowych indywidualnych i grupowych z uczestnikami w różnym wieku i różnymi umiejętnościami.

Żywienie dzieci i młodzieży - celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do wczesnego wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym, a także poznanie narzędzi i metod adekwatnych do praktyki w wychowaniu szkolnym.

Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży w wychowaniu szkolnym - celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do wczesnego wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym, a także poznanie narzędzi i metod adekwatnych do praktyki w wychowaniu szkolnym.

Środowisko a zdrowie człowieka - celem warsztatów jest kształcenie osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie rozumienia wpływu czynników środowiska na ich stan zdrowia. Nacisk zostanie położony na zwiększanie świadomości dotyczącej zagrożeń zdrowia dzieci i młodzieży, jako grup najszybciej podlegających negatywnym wpływom środowiska.

Szczegółowe informacje o warsztatach, zapisach i terminach zajęć

są dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego.

data publikacji: 2018.02.06