Kurs instruktora sportu AWF w pływaniu

Trwa nabór na kurs instruktora sportu w pływaniu. Kurs obejmuje 180 godzin (zgodnie z Porozumieniem Rektorów AWF w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5.07.2013 r.). Cześć ogólna kursu obejmuje 60 godzin, cześć specjalistyczna - 90 godzin dydaktycznych. Ponadto realizowane są praktyki w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci kierunków wychowanie fizyczne lub sport.

Kurs odbędzie się w trybie weekendowym: część ogólna 3 weekendy, koszt około 500,00 zł (uzależniona od liczby chętnych). Część specjalistyczna – 5 weekendów, koszt około 1700,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć na kursie – październik 2019 r.

Kurs posiada akredytację Polskiego Związku Pływania – uprawnienia nabyte w czasie kursu na AWF Warszawa są uznawane przez PZP.

Szczegółowe informacje o efektach kształcenia dla kursu instruktora sportu AWF w danej dyscyplinie.

Składanie dokumentów w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 30 września 2019 roku. Kontakt.

data publikacji: 2019.03.26