Pion Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

Dział Nauki i Wydawnictw

Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii MLN (w zakresie merytorycznym)

Centralne Laboratorium Badawcze CLB (w zakresie merytorycznym)

Biblioteka Główna

Inne jednostki lub samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni