Senacka Komisja Nauki

Kadencja 2016 - 2020

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk

Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Sekretarz: mgr inż. Joanna Kłyszejko

dr hab. prof. AWF Michalina Błażkiewicz

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. Grażyna Lutosławska

dr Mirosław Mikicin

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

prof. dr hab. Andrzej Wit

W obradach Komisji Nauki udział biorą, na zaproszenie przewodniczącego komisji, prodziekani ds. nauki.