Senacka Komisja Mieszkaniowa

Kadencja 2016 - 2020

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Michał Wychowański 

mgr  Waldemar Madej

dr Paweł Targosiński

dr Andrzej Ojrzanowski

Bożena Łyżwa

Alicja Barycka-Beker


 1. Do stałych zadań komisji będzie należy inspirowanie i opiniowanie, przygotowywanie i wnoszenie pod obrady Senatu działań z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Uczelni, a w szczególności:
  1. Przygotowanie wytycznych do kreowania polityki lokalowej.
  2. Współpraca z jednostkami administracji AWF i radcą prawnym w celu sprawnego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
  3. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących wniosków o przyznawanie lokalu mieszkalnego w AWF zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni.
  4. Bieżące porządkowanie informacji o stanie zasobów mieszkaniowych AWF.
  5. Monitorowanie opłat za wynajem lokali i ocena poziomu wykorzystania zasobów mieszkaniowych Uczelni.
 2. Komisja zobowiązana jest również do wydawania doraźnych opinii na polecenie Przewodniczącego Senatu lub członków Senatu w liczbie pięciu.
 3. Komisja może opracować regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Senat.
 4. Wszelkie zmiany w składzie komisji wymagają zmiany niniejszej Uchwały.