Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych

Kadencja 2016 - 2020

Przewodnicząca: prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Sekretarz: mgr Katarzyna Glimos

dr hab. med. prof. AWF  Małgorzata Łukowicz

dr hab. n. med. Łukasz Małek

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk

dr hab. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska

mgr Włodzimierz Dolecki

dr Anna Kęska

dr Sylwia Nowacka-Dobosz

dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski

dr Stanisław Kuźmicki

dr Mirosław Mikicin

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

dr Joanna Różyńska

dr Witold Rekowski