Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień

Kadencja 2016 - 2020

Przewodniczący: dr Jacek Klawender

Zastępca Przewodniczącego: 

Sekretarz: mgr Maria Fabijanowska

Przedstawiciel Związków Zawodowych Uczelni:

mgr Waldemar Madej

Pozostali członkowie:

dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka

dr Kazimierz Chmielewski

dr Urszula Parnicka

dr Janusz Jaszczuk

dr Wojciech Hołub

dr Dagmara Iwańska

dr Anna Ostrowska-Tryzno

dr Waldemar Skowroński

mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska

mgr Anna Godlewska

Janusz Biernacki


  1. Do stałych zadań komisji należy w szczególności:
    • rozpatrywanie i opiniowanie zgłoszonych wniosków o odznaczenia i wyróżnienia,
    • sprawdzanie formalnej i merytorycznej strony wniosków oraz analiza uzasadnień wnioskujących,
    • dokonywanie kwalifikacji oraz sporządzanie zbiorczej listy kandydatur do odznaczeń i wyróżnień oraz przedstawianie jej Rektorowi do ostatecznej decyzji.
  2. Komisja zobowiązana jest również do wydawania doraźnych opinii na polecenie Przewodniczącego Senatu lub członków Senatu w liczbie pięciu.
  3. Komisja może ustanowić regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Senat.
  4. Wszelkie zmiany w składzie komisji wymagają zmiany niniejszej Uchwały.