Senacka Komisja ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni

Kadencja 2016 - 2020

Przewodniczący: dr Sławomir Neuhorn

mgr Waldemar Madej

dr Janusz Matusiak

dr Paweł Targosiński

dr Janusz Jaszczuk

Monika Karwowska