Rada Biblioteczna

Kadencja 2016 - 2020

Przewodnicząca: dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka

  1. Prof. dr hab. Andrzej Kosmol (WR),
  2. Dr Agnieszka Kurek-Paszczuk (WWF),
  3. Dr Anna Mazurkiewicz-Pizło (WTiR),
  4. Mgr Natalia Twarowska (przedstawiciel doktorantów),
  5. Aleksandra Migas (przedstawiciel studentów),
  6. Dyrektor Biblioteki Głównej AWF Warszawa, mgr Violetta Perzyńska,
  7. Kierownik Biblioteki Filii AWF w Białej Podlaskiej mgr Monika Prokopiuk-Białęcka.