Rok akademicki 2017-2018

Zakres prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018  

  1. Polityka Jakości i Cele uczelnianego systemu – przegląd pod kątem realizacji, aktualności i przydatności dla rozwoju uczelni
  2. Analiza systemu funkcjonowania oceny zajęć dydaktycznych (analiza zwiększenia skuteczności oceny i wzoru narzędzia) oraz udziału studentów i doktorantów w badaniach ankietowych (ocena stanu bieżącego, analiza dobrych praktyk i rekomendacje zmian)
  3. Dostosowanie programów kształcenia w AWF Warszawa do potrzeb rynku pracy – analiza poprawy współpracy pomiędzy wydziałami pracodawcami i Biurem Karier AWF Warszawa
  4. Nowa perspektywa prawna – Ustawa 2.0 – najważniejsze zmiany i ich wpływ na  kształcenie w AWF Warszawa
  5. Inne zadania wynikające z potrzeb Uczelni

Posiedzenia Uczelnianej Komisji: W roku akademickim 2017-2018 zaplanowano minimum jedno posiedzenie komisji w semestrze

Rekomendacje: Zostaną wypracowane i opublikowane po opracowaniu sprawozdań z oceny własnej za rok akademicki 2016-2017