Rok akademicki 2013-2014

Zakres prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2013/2014:

  1. Opracowanie wytycznych w zakresie jakości kształcenia w AWF
  2. Opracowanie zasad ankietyzacji i sprawozdawczości
  3. Modyfikacja lub opracowanie nowych narzędzi ankietowych – w tym Karty Oceny pracownika/nauczyciela akademickiego
  4. Opiniowanie narzędzi związanych w ankietyzacją i sprawozdawczością w AWF
  5. Monitorowanie realizacji wytycznych w zakresie jakości kształcenia w jednostkach oraz systemu ankietyzacji i sprawozdawczości
  6. Inne zadania wynikające z potrzeb Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Posiedzenia Uczelnianej Komisji:

W roku akademickim 2013/2014 komisja zebrała się na ponad 20 posiedzeniach.

Problematyka posiedzeń głównie dotyczyła wypracowania wytycznych w zakresie jakości kształcenia, połączonego z szerokimi konsultacjami ze społecznością akademicką, wypracowania zasad ankietyzacji i sprawozdawczości, w tym odpowiednich wzorów narzędzi.

Rekomendacje: Zostały wypracowane i przyjęte przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz przekazane do dyspozycji JM Rektorowi AWF