Linki

Katalog przydatnych linków:

 1. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym – European Association for Higher Education (ENQA) - www.enqa.eu
 2. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – www.ehea.info
 3. Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) - http://www.eurashe.eu/
 4. Polska Komisja Akredytacyjna – www.pka.edu.pl
 5. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego -
 6. Fundacja Rektorów Polskich – www.frp.org.pl
 7. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – www.krasp.org.pl
 8. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/
 9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
 10. Komisja Europejska - ec.europa.eu
 11. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich - http://kangur.uek.krakow.pl/
 12. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - http://frse.org.pl/
 13. Fundusz Szkoleniowy i Stypendialny - www.fss.org.pl
 14. Eksperci Bolońscy - http://ekspercibolonscy.org.pl/
 15. IBAR - www.ibar-llp.eu
 16. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - www.ibe.edu.pl
 17. Parlament Studentów RP - www.psrp.org.pl
 18. Krajowa Rada Doktorantów - www.krd.org.pl