Kontakt

Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia

mgr inż. Katarzyna Dąbrowska

tel. 22 834 04 31 wew. 472 (grzecznościowo)

e-mail: katarzyna.dabrowska@awf.edu.pl

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za wydziałowe systemy zapewnienia jakości kształcenia znajdują się na stronach jednostek...