Rok akademicki 2017-2018

W roku akademickim 2017/2018 zaplanowano badania ankietowe dotyczące:

  • Oceny zajęć dydaktycznych ( semestr zimowy i letni)
  • Opinii uczestników wymiany międzynarodowej
  • Opinii studentów kończących studia
  • Opinii doktorantów na temat kształcenia
  • Oczekiwań kandydatów na studia
  • Oceny pracowników administracyjnych
  • Karier zawodowych Absolwentów
  • Opinii i oczekiwań pracodawców
  • Oceny pracy biblioteki

Szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji będą przesyłane do jednostek

Sprawozdanie z oceny własnej

Wydziałowe sprawozdania z oceny własnej będą dostępne na stronach jednostek  –

Wydziału Wychowania Fizycznego,

Wydziału Turystyki i Rekreacji ,

Wydziału Rehabilitacji,

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu - Filia AWF w Białej Podlaskiej

Wydziału Turystyki i Zdrowia - Filia AWF w Białej Podlaskiej