Rok akademicki 2016-2017

W roku akademickim 2016/2017 zaplanowano badania ankietowe dotyczące:

  • Oceny zajęć dydaktycznych (semestr zimowy i letni)
  • Opinii uczestników wymiany międzynarodowej
  • Opinii studentów kończących studia
  • Opinii doktorantów na temat kształcenia
  • Oczekiwań kandydatów na studia
  • Oceny pracowników administracyjnych
  • Karier zawodowych Absolwentów
  • Opinii i oczekiwań pracodawców

Szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji są przesyłane do jednostek

Sprawozdanie z oceny własnejNa poziomie uczelni zostało zastąpione raportem z zadania pn: "Audyt wdrożenia i funkcjonowania Wydziałowych Systemów Jakości Kształcenia"

Wydziałowe sprawozdania z oceny własnej zostały udostepnione  na stronach jednostek  –

Wydziału Wychowania Fizycznego,

Wydziału Turystyki i Rekreacji ,

Wydziału Rehabilitacji,

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu - Filia AWF w Białej Podlaskiej

Wydziału Turystyki i Zdrowia - Filia AWF w Białej Podlaskiej