Rok akademicki 2015-2016

Harmonogram ankietyzacji 2015 2016 

Informacja o prowadzonej ankietyzacji

W roku akademickim 2015/2016 zaplanowano badania ankietowe dotyczące:

  • Oceny zajęć dydaktycznych ( semestr zimowy i letni)  
  • Opinii uczestników wymiany międzynarodowej
  • Opinii studentów kończących studia  
  • Opinii doktorantów na temat kształcenia
  • Oczekiwań kandydatów na studia  
  • Oceny pracowników administracyjnych
  • Karier zawodowych Absolwentów
  • Opinii i oczekiwań pracodawców
  • Oceny pracy biblioteki

 

Szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji będą przesyłane do jednostek

Sprawozdanie z oceny własnej – zostanie opracowane i udostępnione po zakończeniu analiz jakości            kształcenia w roku akademickim 2015-2016

Wydziałowe sprawozdania z oceny własnej będą dostępne  na stronach jednostek  –

Wydziału Wychowania Fizycznego,

Wydziału Turystyki i Rekreacji ,

Wydziału Rehabilitacji,

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu - Filia AWF w Białej Podlaskiej

Wydziału Turystyki i Zdrowia - Filia AWF w Białej Podlaskiej