Rok akademicki 2014-2015

Informacja o prowadzonej ankietyzacji

W roku akademickim 2014/2015 zaplanowano badania ankietowe dotyczące:

  • Oceny zajęć dydaktycznych ( semestr zimowy i letni)
  • Opinii uczestników wymiany międzynarodowej
  • Opinii studentów kończących studia
  • Opinii doktorantów na temat kształcenia
  • Oczekiwań kandydatów na studia
  • Oceny pracowników administracyjnych
  • Opinii pracowników na temat jakości i warunków kształcenia w AWF
  • Karier zawodowych Absolwentów
  • Opinii i oczekiwań pracodawców

Szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji będą prezentowane  na stronach jednostek

Sprawozdanie z oceny własnejNa poziomie uczelni zostało zastąpione raportem z czynności sprawdzających, zleconego zadania pn:" Audyt w zakresie przygotowania Akademii do wymogów wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji"

Wydziałowe sprawozdania z oceny własnej zostały udostępnione  na stronach jednostek  –

Wydziału Wychowania Fizycznego,

Wydziału Turystyki i Rekreacji ,

Wydziału Rehabilitacji,

Filii AWF w Białej Podlaskiej