Rok akademicki 2013-2014

Informacja o prowadzonej ankietyzacji

 

W roku akademickim 2013/2014 prowadzono badania ankietowe dotyczące:

  • Oceny zajęć dydaktycznych (semestr zimowy i letni)
  • Opinii studentów kończących studia
  • Opinii doktorantów na temat kształcenia
  • Karier zawodowych Absolwentów (badanie pilotażowe)
  • Oczekiwań kandydatów na studia
  • Oceny pracy Biblioteki Głównej

 

Szczegółowe informacje na temat wyników ankietyzacji prezentowane są na stronach jednostek

Na podstawie przeprowadzonej oceny zajęć dydaktycznych w bieżącym roku akademickim, Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia opracował zbiorczy ranking nauczycieli akademickich. 

Sprawozdanie z oceny własnej –  Sprawozdanie zostało opracowane i przyjęte przez Uczelnianą Komisję ds Jakości Kształcenia oraz przekazane do dyspozycji JM Rektorowi AWF

 

Wydziałowe sprawozdania z oceny własnej dostępne są na stronach jednostek  –

Wydziału Wychowania Fizycznego,

Wydziału Turystyki i Rekreacji ,

Wydziału Rehabilitacji,

Filii AWF w Białej Podlaskiej