Gloria Optimis 2014

ZŁOTY KRĄG WYBITNYCH OSOBOWOŚCI

w poszczególnych kategoriach


Kategoria zasłużeni dla AWF:

Henryk Sozański


Kategoria zawodnicy:

Zbigniew Boniek

Paweł Nastula

Wanda Panfil

Andrzej Supron

Jan Werner

Andrzej Wroński

Andrzej Zawada


Kategoria trenerzy:

Stanisław Krzesiński


Kategoria dziennikarze:

Krzysztof Wyrzykowski