Gloria Optimis 2013

ZŁOTY KRĄG WYBITNYCH OSOBOWOŚCI

w poszczególnych kategoriach

Kategoria zasłużeni dla AWF:

Maciej Skład

Kategoria zawodnicy:

Maria Jadwiga Kwaśniewska-Maleszewska
Andrzej Grubba
Jan Kowalczyk
Grzegorz Lato
Mieczysław Nowicki
Ignacy Tłoczyński
Ksawery Tłoczyński

Kategoria trenerzy:

Witold Zagórski

Kategoria działacze:

Stanisław Stefan Paszczyk

Kategoria kultura:

Bronisław Chromy

Kategoria dziennikarze:

Stefan Szczepłek