Gloria Optimis 2012

ZŁOTY KRĄG WYBITNYCH OSOBOWOŚCI

w poszczególnych kategoriach

Kategoria zasłużeni dla AWF:

Stefan Wołoszyn

Kategoria zawodnicy:

Leszek Drogosz
Tadeusz Walasek
Kazimierz Lipień
Wiesław Rudkowski
Janusz Pyciak-Peciak
Zygmunt Smalcerz
Wanda Rutkiewicz

Kategoria trenerzy:

Zygmunt Kraus

Kategoria działacze:

Mariusz Zaruski