Gloria Optimis 2008

ZŁOTY KRĄG WYBITNYCH OSOBOWOŚCI

w poszczególnych kategoriach

Kategoria zasłużeni dla AWF:

Zygmunt Bielczyk
Tadeusz Ulatowski

Kategoria zawodnicy:

Irena Szewińska
Waldemar Baszanowski
Ireneusz Paliński
Jerzy Kulej
Józef Grudzień
Marian Kasprzyk

Kategoria działacze:

Kazimierz Glabisz

Kategoria dziennikarze:

Grzegorz Aleksandrowicz