Akty prawne

Uchwała Nr 78/2012/2013 Senatu AWF w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez AWF Warszawa raz trybu i warunków zwalniania studentów w całości lub w części z opłat za kształcenie pobierz