Obiekty sportowe i piknikowe

Osoba do kontaktu:

Daniel Lewandowski

Dział Administrowania Nieruchomościami

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. (22) 834 20 21 wew. 317
daniel.lewandowski@awf.edu.pl