Kontakt

Prowadzący zajęcia

Imię i nazwisko
e-mail
PozycjaTelefon
centrala:
22 834 04 31
Telefon komórkowy
mgr Joanna Czekalska
Trener I klasy wew. 231 
mgr Piotr Furman
Trener II klasy 602 655 550
mgr Waldemar Madej
Trener klasy mistrzowskiej  
mgr Jacek Niedzielski
niejac@gmail.com
Trener II klasy 604 981 980
dr Zdzisław SzwarcTrener I klasywew. 550