Cennik

Opłaty za zajęcia

Grupy dziecięce

  • 374,00 PLN (2 x tygodniowo) – 22 zajęcia
  • 187,00 PLN (1 x tygodniowo) – 11 zajęć

Grupy wieczorowe

  • 396,00 PLN (2 x tygodniowo) – 22 zajęcia
  • 198,00 PLN (1 x tygodniowo) – 11 zajęć

Grupy niedzielne

  • 260,00 PLN – 11 zajęć

Studenci AWF

  • 110,00 PLN za 8 zajęć

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Pływania należy wnosić na konto nr

88 1090 1014 0000 0001 0764 0704