Plan konferencji naukowych na rok 2014

PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA 2014 ROK

Konferencje międzynarodowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" 26-28
IX 2014
WWFiS
Biała Podlaska
WWFiS Dr Maria Bilska,
Dr Renata Golanko
2. IV Międzynarodowa Konferencja
Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda
„Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji i edukacji"
24-25
X 2014
AWF Warszawa WR Prof. Andrzej Kosmol
3. Międzynarodowa konferencja naukowa "Turystyka a edukacja" X-XI 2014 WWFiS
Biała Podlaska
WWFiS Dr Przemysław Kędra

Konferencja z udziałem gości zagranicznych

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji.
W 10. rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej
20-21
XI 2014
Centrum Olimpijskie PKOl,
AWF Warszawa
WWF Prof. Jerzy Nowocień

Konferencje krajowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. III Bialskie Sympozjum Fizjoterapii i Masażu 09-10
V 2014
WWFiS
Biała Podlaska
WWFiS Dr Krystyna Kałuża,
Mgr Renata Kopytiuk
2. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zagadnienia kultury Fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców" 30 V 2014 AWF Warszawa Studenckie Koła Naukowe Prof. Jan Gajewski
3. Konferencja naukowo-metodyczna „Rozgrzewka z klasą" koniecznym ogniwem atrakcyjnej lekcji wf z gier zespołowych 06 VI 2014 WWFiS
Biała Podlaska
WWFiS Dr Anna Bodasińska,
Dr Janusz Zieliński
4. Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki 09 IX 2014 WWFiS
Biała Podlaska
WWFiS Dr Grzegorz Godlewski
5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Turystyka i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze
20-21
XI 2014
Kampinoski Park Narodowy WTiR, Kampinoski Park Narodowy Dr Joanna Piotrowska
6. XVI Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego pt.: "Wpływ czynników środowiskowych w okresie prenatalnym i jego konsekwencje na rozwój dzieci w okresie postnatalnym" 21 XI 2014 AWF Warszawa WWF Prof. Jadwiga Charzewska
Prof. Elżbieta Hübner-Woźniak