NastAWF się na rozwój

AWF Warszawa realizuje projekt „NastAWF się na rozwój – wzmocnienie pozycji AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” (umowa nr POWR.03.05.00-00.Z201/17). W ramach którego studenci ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, sport i fizjoterapia będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych, warsztatów kompetencji komunikacyjnych, warsztatów zarządzania projektem.

Studenci Wydziału Wychowania Fizycznego:

  • Kurs ratownika MSW + warsztaty Komunikacja interpersonalna + zadania projektowe

Studenci Wydziału Rehabilitacji:

  • Kurs ratownika MSW + warsztaty Umiejętności komunikacji z pacjentem + zadania projektowe

W roku 2019, w semestrze letnim 2018/2019, do udziału w projekcie zapraszamy:

  • studentów I roku studiów II stopnia na kierunku WF, którzy mogą wziąć udział w  szkoleniu Ratownika MSW
  • studentów I roku studiów na kierunku SPORT, którzy mogą wziąć udział w  szkoleniu Ratownika MSW
  • studentów I roku studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy mogą wziąć udział w szkoleniu Ratownika MSW

Kurs Ratownik MSW odbędzie się w czasie 15 – dniowego obozu szkoleniowego na przełomie sierpnia i września 2019 roku. Jednym z kryteriów przyjęć na kurs Ratownik MSW będzie sprawdzian umiejętności pływackich (kryteria w regulaminie), który odbędzie się w kwietniu – maju 2019 roku.

Warsztaty kompetencji komunikacyjnych w terminach kwiecień – czerwiec 2019 rok lub październik – grudzień 2019 rok.

Warsztaty Zarządzania projektem oraz realizacja projektów będzie możliwa w terminach kwiecień – grudzień 2019 roku.

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć komplet dokumentów tj.

- formularz rejestracyjny

- oświadczenie o byciu studentem jednego z ostatnich 4 semestrów studiów na kierunku wf lub sport lub fizjoterapia (pobierz pdf)

- regulamin udziału w projekcie własnoręcznie podpisany (pobierz pdf)

Dokumenty należy składać w pokoju  Biura Karier pok. 337, II piętro Budynek Główny (korytarz przy anatomii),

w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać u dr Elżbiety Olszewskiej (pok. 111, parter pod filarami) mail: elzbietaawf@o2.pl

Projekt „NastAWF się na rozwój- wzmocnienie pozycji  AWF Warszawa na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z201/17

data publikacji: 2019.03.26