Rekrutacja 2019/2020

W opracowaniu cała strona

Wydział Rehabilitacji w Warszawie

Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2018 (piątek) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.


Pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 05 września 2018 (czwartek) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 9 września 2019 r. godz. 9.00 - 12.00 w SG-1.

Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 5 września 2019 r.

1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2018 (piątek) godz. 11.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 10.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia. (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.


Wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 25 września 2019 (środa) godz. 09.00 – 12.00. gmach główny pok. 64.


Sport studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 5 września 2019 r.

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
Specjalność menadżerska
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 10 września 2019 r. godz. 9.00 - 12.00 w SG-1.

Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 5 września 2019 r.

1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2018 (piątek) godz. 11.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 10.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów).

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ż.


Turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26 września 2019 (czwartek) godz. 09.00 – 12.00. gmach główny pok. 64.