Rekrutacja 2019/2020

Wydział Rehabilitacji w Warszawie

Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2019 (piątek) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września (wtorek) zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września (środa) zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź


Pielęgniarstwo studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 05 września 2019 (czwartek) godz. 9.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 8.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.
1. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
2. W przypadku uzyskania przez kilka osób jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 9 września 2019 r. godz. 9.00 - 12.00 w SG-1.

Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wychowanie fizyczne studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2019 (piątek) godz. 11.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 10.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia. (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września (wtorek) zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września (środa) zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź


Wychowanie fizyczne studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 25 września 2019 (środa) godz. 9.00 gmach główny pok. 64.


Sport studia II stopnia stacjonarne 

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
Specjalność menadżerska
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia (do pobrania)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 9 września 2019 r. godz. 9.00 - 12.00 w SG-1.

Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Turystyka i rekreacja studia II stopnia stacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 2 września 2019 r.

1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

Egzamin teoretyczny z wiedzy ogólnej odbędzie się dnia 06 września 2019 (piątek) godz. 11.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Zbiórka kandydatów o godz. 10.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

1.Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów).

2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia godz. 9.00 - 12.00 w SG-1. w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni :

10 września (wtorek) zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,

11 września (środa) zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ż, Ź


Turystyka i rekreacja studia II stopnia niestacjonarne

Zakończenie rejestracji w SER 23 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 26 września 2019 (czwartek) godz. 9.00 gmach główny pok. 64.