Harmonogram rekrutacji 2018

Studia I stopnia i jednolite 5-letnie magisterskie

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 od 11 kwietnia 2018 r.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

23 czerwca - zakończenie rejestracji w SER

27 czerwca -  pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

27 czerwca  - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin

29 czerwca,  2 - 3  lipca  - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE  studia stacjonarne 

25 czerwca  -  zakończenie rejestracji w SER

11 kwietnia do 27 czerwca do godz. 11.00 -  termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych pok. 64.

29 czerwca  -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

29 czerwca - pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

29 czerwca  - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

4 - 5 - 6 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE studia niestacjonarne 

6 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

10 lipca  - pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

KIERUNEK SPORT

25 czerwca - zakończenie rejestracji w SER

11 kwietnia do 27 czerwca do godz. 11.00 - termin złożenia zaświadczeń o osiągnięciach sportowych pok. 64.

29 czerwca -  posiedzenie Komisji ds. Sportu, oraz Komisji ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych.

29 czerwca - pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

3 lipca  -  wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

9 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

3 lipca - zakończenie rejestracji w SER

6 lipca -  pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

6 lipca - wysłanie pocztą e-mail zawiadomień o przyjeździe na egzamin.

10 lipca - egzamin ze sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

6 lipca - zakończenie rejestracji w SER

10 lipca  - pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

6 lipca  - zakończenie rejestracji w SER

10 lipca - pobieranie wpłat przez SER (liczy się data wpłynięcia opłaty).

PRZYJĘCIA NA STUDA

12 lipca godz. 14.00 -  termin ogłoszenia list rankingowych.

13, 16, 17, 18, lipca godz. 09.00 – 13.00  - terminy składania dokumentów

18 lipca -  termin ogłoszenia list rankingowych  w 2 turze (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc).

19 lipca godz. 9.00 – 13.00 - terminy składania dokumentów  w 2 turze.

24 lipca - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

DODATKOWY NABÓR NA STUDIA

26 lipca  zostanie ogłoszony jeśli zostaną wolne miejsca na studia

11 września - zakończenie rejestracji w SER w dodatkowym 2 naborze.

12 września - termin ogłoszenia list rankingowych w dodatkowym naborze.

13 września godz. 9.00 – 13.00  - terminy składania dokumentów.

28 września - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Studia II stopnia

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 od 11 kwietnia 2018 r.

STUDIA STACJONARNE
  

9 września

zakończenie rejestracji w SER - wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, turystyka i rekreacja.

11 września

pobieranie wpłat przez SER.

12 września godz. 9.00

fizjoterapia egzamin testowy z wiedzy ogólnej

12 września godz. 12.00

turystyka i rekreacja egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

12 września godz. 12.00

wychowanie fizyczne egzamin testowy z wiedzy ogólnej.

12 września

Termin ogłoszenia list rankingowych.

13, 14, 17, września

godz. 9.00 – 13.00

Terminy składania dokumentów.

STUDIA NIESTACJONARNE
 

23 września

zakończenie rejestracji w SER do godz. 14.00

26 września

wychowanie fizyczne przyjmowanie dokumentów godz. 9.00 – 13.00. pok. 64

27 września

turystyka i rekreacja przyjmowanie dokumentów godz. 9.00 – 13.00. pok. 64

28 września

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.