Informacje dla kandydatów

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa jest uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. Akademia jest uczelnią przyjazną studentom, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz wykwalifikowaną blisko 400-osobową kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom kształcenia, w tym ponad 80 profesorów oraz grono adiunktów i najwybitniejszych trenerów.
Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

  • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie),
  • jednolite studia (magisterskie),
  • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie),
  • czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00.

Punkt informacyjny dla kandydatów na studia znajduje się  w budynku głównym uczelni, pok. 64, (pozycja 1A na planie uczelni) tel. 22 834 76 67; kom. 795 130 212 lub rekrutacja@awf.edu.pl


9 kierunków studiów

1. wychowanie fizyczne,

2. sport,

3. turystyka i rekreacja,

4. fizjoterapia,

5. pielęgniarstwo,

6. terapia zajęciowa,

7. trener personalny*,

8. kosmetologia*,

9. wychowanie fizyczne w służbach mundurowych*.

* kierunek prowadzi Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podróży, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego  Józefa Piłsudskiego w Warszawie to nauka pełna pasji i przygód!

Telefoniczna informacja związana z rekrutacją

Studia I,II stopnia i jednolite magisterskie 22 834 76 67, 795 130 212

Studia doktoranckie:

Wydział Wychowania Fizycznego 22 834 04 31 wew. 496,

Wydział Rehabilitacji  22 834 04 31, wew. 252 oraz 22 834 79 37,

Studia podyplomowe 22 834 56 16,

Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej  83 342 88 09, 83 342 87 65.

Telefony do komisji rekrutacyjnych

tel. na centralę: 22 834 04 31

kierunek

wew.

fizjoterapia

510

wychowanie fizyczne

560

sport

320

turystyka i rekreacja

268

pielęgniarstwo

407

terapia zajęciowa

665