Świadectwo zagraniczne

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10.

W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6 (źródło: https://www.men.gov.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/szkoly-europejskie/804-szkoly-europejskie

Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Punkty AWF

9,51 – 10,00

18

24

9,01 – 9,50

16

22

8,51 – 9,00

14

20

8,01 – 8,50

10

15

7,51 – 8,00

8

13

7,01 – 7,50

5

10

6,51 – 7,00

3

8

6,00 – 6,50

1

6

0,00 – 5,99

0

0

Dyplom IB (International Baccalaureate)

Uwaga! Świadectwo matury International Bacalaureate nie wymaga tłumaczenia na język polski.

International Baccalaureate Diploma (matura międzynarodowa IB) jest to matura organizowana przez szkoły akredytowane przez International Baccalaureate Organisation.

Egzamin ten charakteryzuje się tym, że na dyplomie matury międzynarodowej znajdują się oceny z sześciu lub siedmiu przedmiotów, wyrażone w skali od 1 do 7.

Uwaga: dyplom matury międzynarodowej można uzyskać wyłącznie po ukończeniu programu prowadzonego przez jedną z certyfikowanych szkół, których listę można znaleźć na stronie organizacji: www.ibo.org.

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej, to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty AWF wg podanych poniżej zasad:

IB
Poz-SL

Odpowiednik matury
poziom podstawowy

Punkty AWF

IB
Poz-HL

Odpowiednik matury
poziom rozszerzony

Punkty AWF

7

100%

18

7

100%

24

6

90%

14

6

90%

20

5

75%

10

5

75%

15

4

60%

7

4

60%

12

3

45%

4

3

45%

9

2

30%

1

2

30%

6

Świadectwo dojrzałości/maturalne przeliczanie ocen :

Matura zagraniczna tj. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB oraz EB.

Oceny na maturze zagranicznej z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ukraina  

Przedmioty szkolne (Atestat)
Punkty AWF

Skala [1 - 12]

12

24

11

19

10

15

9

9

8

7

7

5

6

3

5

1

4 - 1

0

  

Rosja, Kazachstan, Szwecja

Przedmioty szkolne (Atestat)
Punkty AWF

Rosja

Przedmioty szkolne (Atestat)

Kazachstan

Przedmioty szkolne (Atestat)

Szwecja

Hӧgskolefӧrberedande

Examen

Skala [2 - 5]

Skala [1 - 5]

Skala literowa

5

5

MVG

24

4

4

VG

16

3

3

G

8

2

1-2

IG

0

Białoruś

Przedmioty szkolne (Atestat)
Punkty AWF
Skala [1 - 10]

10

24

9

19

8

14

7

9

6

5

5

3

4

1

3 - 1

0

  

Litwa

Przedmioty szkolne
Poziom B
Poziom A

Skala [1-10]

Punkty AWF

10

18

24

9

14

20

8

10

16

7

6

14

6

4

10

5

2

8

4

1

6

1-3

0

3

Austria, Czechy, Słowacja

Przedmioty szkolne
Punkty AWF
Austria
 
Czechy
Słowacja
Skala [1–5]
 
Skala [1–5]
Skala [1–5]

1

 

1

1

24

2

 

2

2

18

3

 

3

3

12

4

 

4

4

6

5

 

5

5

0

Niemcy

Przedmioty szkolne  [skala 1-15]
Punkty AWF
Przedmioty szkolne
[skala 1-6]
Punkty AWF

15

24

1

24

14

20

13

18

2

18

12

16

11

14

10

12

3

12

9

10

8

8

4

6

7

6

6

4

5

2

5-6

0

4

1

3-1

0

 

USA  

Przedmioty szkolne (High School)
Punkty AWF
Skala literowa

A, A+

24

A-

22

B+

20

B         above average

18

B-

16

C+

14

C          average

12

C -

10

D +

7

D           below average

4

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

Irlandia

Przedmioty szkolne
Poziom matury
Skala literowa
Higher Level
Ordinary level
Foundation
Punkty AWF 
 

A1

24

18

9

 

A2

22

16

6

 

B1

20

14

4

 

B2

18

12

2

 

B3

16

10

1

 

C1

14

8

-

 

C2

12

6

-

 

C3

10

4

-

 

D1

8

3

-

 

D2

6

2

-

 

D3

4

1

-

 

E - F

0

0

-

 

Francja, Grecja

  
 

Ocena na świadectwie

Punkty AWF

Skala 1 - 20

 

20 - 18

24

17- 16

20

15 – 13

16

12 –10

12

9 -8

8

7-6

4

5-3

2

2-1

0

 
  
  
  

Kanada

Przedmioty szkolne
Skala procentowa
Punkty AWF
System ocen „starej matury” w skali 1-6

100 – 90

24

89 – 75

19

74 – 60

14

59 – 45

9

44 – 30

4

W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty AWF zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Szkoły Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia  i studia drugiego stopnia w AWF na dany rok akademicki.

Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty AWF oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w terminarzu rekrutacji) w Zespole ds. rekrutacji, ul. Marymoncka 34, gmach główny pok. 64, lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@awf.edu.pl