Rekrutacja cudzoziemców

Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą podejmować studia tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezależnie od posiadanych obywatelstw innych państw.