System Elektronicznej Rekrutacji - SER


Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Kandydat rejestruje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji tylko raz (zakłada jedno konto).
1. Kandydat może po założeniu konta wybrać i ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek na danym stopniu studiów uzyskując status "nowy".
2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który pojawia się po zakończeniu rejestracji na stronie w „KIERUNKI STUDIÓW – OPŁATY”. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest odnotowywane w formularzu rejestracyjnym kandydata status "opłacony". Zwykle 2-3 dni robocze od dnia dokonania wpłaty (przelewu). Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego wnosi opłatę w wysokości:

100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej,

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na które postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje sprawdzianu sprawności fizycznej.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.
4. Po zarejestrowaniu się kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła (podanego w trakcie rejestracji).
5. Hasło do logowania w SER (zapomniane, zgubione) można odzyskać samodzielnie w zakładce "odzyskiwanie hasła". Jest to możliwe tylko dla kandydatów, którzy przy rejestracji w formularzu podali własny, poprawny adres e-mail.


Informacje w SER:

  • konto poprawnie założone w SER > STATUS > Kandydat,
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej > STATUS > Opłacony,
  • rezygnacja z kierunku (operacja nieodwracalna!) > STATUS > Rezygnacja,
  • zakwalifikowany do przyjęcia > STATUS > Zakwalifikowany prawidłowe zdjęcie / błędne zdjęcie >,
  • złożenie dokumentów > STATUS > Przyjęty,
  • przekazane dokumentów do dziekanatu > STATUS > Przeniesiony do dziekanatu.