Regulamin i zasady

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2020/21

Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020. Uchwała Nr 55/2018/2019Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zasady przyjęć kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku 2019/20

Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020. Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 roku

Określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów

oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Uchwała Nr 5/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 roku